Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov
Servicii de specialitate in sanatate!

Pagina anunturi achizitii

ANUNT - 31 august 2018
- Spitalul de Boli Infectioase Brasov intentioneaza sa achizitioneze Sistem de Semnalizare, Alarmare si Alertare in caz de incendiu - Descarca

ANUNT - 27 august 2018
- Contestatie impotriva rezultatului procedurii de incheiere a acordului cadru de furnizare de "Servicii de catering pentru pacientii internati" - Descarca

ANUNT - 21 august 2018
Caiet de sarcini pentru elaborarea ofertei:
RK proiectare si executie instalatie canalizare si preepurare a apelor reziduale
Cod CPV: 45232400-6 “Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale” -
Descarca

ANUNT - 02 iulie 2018
- Cerere de oferte de pret si devize estimative pentru reparatie acoperis

ANUNT - 24 iulie 2018
-SERVICII DE CATERING PENTRU BOLNAVII INTERNATI IN SPITAL -

- Descarca Acord cadru si Contract subsecvent
- Descarca Caiet de sarcini
- Descarca Fisa de date
- Descarca Formular 11
- Descarca Formulare

 

ANUNT - 23 aprilie 2018
Caiet de sarcini deseuri - Descarca

ANUNT - 12 aprilie 2018
Servicii consultanta de specialitate privind achizitiile publice - Descarca

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNT - 11 noiembrie 2017
Caiet de sarcini achizitie "Prestari servicii epidemiologie " - Descarca

ANUNT - 07 noiembrie 2017
Caiet de sarcini achizitie "Proiectare si executie sistem de alarmare impotriva incendiilor " - Descarca

ANUNT - 31 octombrie 2017
Caiet de sarcini achizitie "Extinderea Sistemului de Supraveghere Video si Sistem de Alarma " - Descarca

ANUNT - 31 octombrie 2017
Caiet de sarcini achizitie "Reparatie canalizare" - Descarca

ANUNT - 21 iulie 2017
-SERVICII PREPARARE HRANA IN REGIM DE CATERING PENTRU BOLNAVII INTERNATI IN SPITAL - Descarca

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - 11 noiembrie 2016
Caiet de sarcini achizitie "Analizor automat de hematologie, 5 diff cu laser " - Descarca
Formulare - Descarca

ANUNT - 07 octombrie 2016
Caiet de sarcini achizitie "Echipament personal de paza " - Descarca

ANUNT - 06 septembrie2016
Caiet de sarcini achizitie "Aparat automat de hematologie, 5 diff cu laser " - Descarca
Formulare - Descarca

ANUNT - 25 august 2016
Caiet de sarcini achizitie "Servicii de curățenie curentă (zilnica)" - Descarca

ANUNT - 21 iunie 2016

- Documentatie de atribuire servicii de preparare a hranei bolnavilor internati in spital in regim de catering, transportul si livrarea acesteia la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov
- Descarca Caiet de sarcini
- Descarca Fisa de date
- Descarca Formular 14
- Descarca Formulare

ANUNT - 31 mai 2016

- Spitalul de Boli Infectioase Brasov intentioneaza sa achizitioneze  servicii "Intocmire raport expertiza securitate la incendiu" - Descarca
- Spitalul de Boli Infectioase Brasov intentioneaza sa achizitioneze  servicii " Intocmire DALI si Proiect tehnic pentru reamenajare si modificare sectie de pediatrie, sectie adulti, cabinet boli infectioase, centru anti-rabic si camera de garda "- Descarca
- Spitalul de Boli Infectioase Brasov intentioneaza sa achizitioneze  servicii "Intocmire DALI si Proiect tehnic pentru reamenajare si modernizare spatiu din subsolul spitalului pentru vestiare si sala de mese personal - Descarca

ANUNT - 07 aprilie 2016

Spitalul de Boli Infectioase Brasov intentioneaza sa achizitioneze  servicii de consultanta pentru intocmirea analizei de risc la securitatea fizica si intocmirea planului de paza, in baza concluziilor reiesite din intocmirea acesteia, conform HG 301/2012 modificata prin HG 877/2014.
Pret estimativ 2500 fara TVA
Potentialii ofertanti sa trimita ofertele pana in data de 12 04 2016 ora 15 pe nr de fax0268/422490 sau adresa de e-mail sbibv.licitatii@gmail.com.
  

ANUNT - 05 aprilie 2016

Caiet de sarcini achizitie "Aparat de electroforeza in gel" - Descarca

ANUNT - 30 martie 2016

1) Achizitie servicii de consultanta in vederea realizarii obiectivului de investitii:
"Studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru reamenajare si modificare sectie de pediatrie, sectie adulti, cabinet boli infectioase, centru anti-rabic si camera de garda".
Serviciile constau in:
- evaluarea situatiei actuale si intocmirea unui raport
- intocmire caiet de sarcini
- consilierea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea adjudecarii
- consilierea comisiei de receptie la finalizarea investitiei
Pret estimativ: 2500 lei fara TVA
Oferta se va transmite pe email: sbibv.licitatii@gmail.com sau nr. fax 0268422490

2) Achizitie servicii de consultanta in vederea receptiei finale a lucrarii: Reabilitare sistem de incalzire si preparare a apei calde si neutralizarea apei menajere la Spitalul de Boli Infectioase Brasov.
Serviciile constau in::
- evaluarea situatiei actuale si intocmirea unui raport
- consilierea comisiei la receptia finala a lucrarii
Pret estimativ: 1000 lei fara TVA
Oferta se va transmite pe email: sbibv.licitatii@gmail.com sau nr. fax 0268422490

 

3) Achizitie servicii de consultanta in vederea realizarii obiectivului de investitii:
" Proiect tehnic pentru reamenajare si modernizare spatiu din subsolul spitalului pentru vestiare si sala de mese personal."
Serviciile constau in:
- evaluarea situatiei actuale si intocmirea unui raport
- intocmire caiet de sarcini
- consilierea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea adjudecarii
- consilierea comisiei de receptie la finalizarea investitiei
Pret estimativ: 2500 lei fara TVA
Oferta se va transmite pe email: sbibv.licitatii@gmail.com sau nr. fax 0268422490

 

ANUNT - 18 martie 2016

1) Servicii consultanta expertiza tehnica de specialitate in vederea efectuarii receptiei finale a lucrarilor: Modernizare saloane spital, scari acces, rampe, intrari, reparatii fatada si modernizare instalatie electrica
CPV: 713190000-7 Servicii de expertiza
Cautam experti instalatii electrice, sanitare si de constructii
Valoare estimata fara TVA: 3000 lei/expert

Conditii participare: Certificat constatator sau alte documente care sa ateste calitatea de expert.
Termen limita primire oferte: 21.03.2016 ora 15
Rel. suplimentare: La sediul spitalului , pers contact Mihaela HANCU tel 0731310299, e-mail sbibv.licitatii@gmail.com

2) Servicii consultanta pentru caiet de sarcini in vederea executiei obiectivului: Instalatie canalizare, fosa septica sau preepurarea apelor reziduale
CPV: 90410000-4 - Servicii de evacuare a apelor reziduale
Cautam consultant pentru evaluarea situatiei actuale a apelor reziduale si intocmire raport, intocmire caiet de sarcini pentru proiect si executie lucrare
Valoare estimata fara TVA: 4500 lei

Conditii participare: Certificat constatator sau alte documente care sa ateste calitatea de consultant.
Termen limita primire oferte: 23.03.2016 ora 15
Rel. suplimentare: La sediul spitalului , pers contact Mihaela HANCU tel 0731310299, e-mail sbibv.licitatii@gmail.com

3) Consultanta de specialitate pentru proiectare, achizitionare si montare sistem paratraznet
CPV: 71310000-4 - Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor
Valoare estimata fara TVA: 4500 lei
Conditii participare: Certificat constatator sau alte documente care sa ateste calitatea de consultant si autorizatie IRE corespunzatoare lucrarilor de executat III A - III B.
Termen limita primire oferte: 24.03.2016 ora 15
Rel. suplimentare: La sediul spitalului , pers contact Mihaela HANCU tel 0731310299, e-mail sbibv.licitatii@gmail.com

4) Consultanta si implementare la nivel de Marketing, Brand si Creatie pentru campanie de lansare aparat RT-PCR, in vederea incheierii de contracte pentru obtinerea de venituri proprii

Minimul de servicii absolut necesare in cadrul campaniei:

Graphic design pentru orice element si/sau material din cadrul campaniei de lansare a aparatului RT-PCR - atat raster, cat si vectorial

Minim un film de prezentare aparat RT-PCR care sa cuprinda si interviuri cu personal medical.

Minim doua cadre filmate tip interviu cu investitori, sponsori si/sau finantatori ai proiectului

• Cateva cadre filmate tip interviu cu beneficiari directi din randul populatiei

• Minim o sedinta foto cu produsul RT-PCR

• Minim o sedinta foto din conferinta de presa

• Website de prezentare (tip CMS Wordpress) pentru aparatul RT-PCR - pagina produsului, echipa, contact etc.

• Minim o pagina de tip “landing page” (Wordpress) pentru inscriere la Newsletter aparat RT-PCR

• Minim integrarea unui serviciu de email marketing campaign/automation

• Expertiza creare campanii in social media - Facebook

Valoarea estimata fara TVA: 1750 Euro

Conditii participare

• Firme cu exeperienta si expertiza simultanta in:
- Marketing
- Implementare si dezvoltare de brand
- Comunicare online si offline
- Graphic design
- Web design si implementare la nivel de CMS Wordpress
- Copywriting
- Fotografie
- Film
- Audio
• Firmele trebuie sa aiba minim 5 ani de activitate si sa fie din Brasov
• Firmele sa aiba site de prezentare din care sa reiasa clar serviciile oferite, portofoliul de clienti, activitatile desfasurate si grila de preturi.

Termen limita primire oferte: 22.03.2016 ora 15
Rel. suplimentare: La sediul spitalului , pers contact Mihaela HANCU tel 0731310299, e-mail sbibv.licitatii@gmail.comANUNT - 17 februarie 2016
- Caiet sarcini: Sistem de digitalizare al aparatului de radiologie - Descarca

ANUNT - 17 februarie 2016
- Caiet sarcini servicii laborator - Descarca

ANUNT - 10 februarie 2016
- Caiet sarcini Consultanta juridica - Descarca
- Se solicita oferte de pret trimise pe FAX 0268/422490 sau mail: sbibv.licitatii@gmail.com

ANUNT - 25 ianuarie 2016
- Spitalul de Boli Infectioase Brasov, intentioneaza sa achizitioneze servicii de consultanta (expert, arhitect) pentru evaluare dosare Studii de Fezabilitate si Proiecte Tehnice existente in spital.
- Spitalul de Boli Infectioase intentioneaza sa achizitioneze servicii de consultanta acreditare RENAR pentru laboratorul medical de boli infectioase. Potentialii ofertanti sa trimita ofertele pana in data de 28.01.2016 ora 14 pe numarul de fax 0268/422490 sau adresa de e-mail sbibv.licitatii@gmail.com.

ANUNT - 17 decembrie 2015
Achizitionarea a 20 calculatoare PC conform cerintelor - Descarca

ANUNT - 07 decembrie 2015
Caietul de sarcini pentru Asigurare Malpraxis Spital - Descarca

ANUNT - 3 iulie 2015
Licitatie "Servicii preparare hrana in regim de catering pentru bolnavii internati in spital" - Descarca documentatie :
- Rectificare Caiet de sarcini preparare hrana
- Fisa de date

- Precizare 06 iulie 2015

ANUNT - 25 iunie 2015
Licitatie "Servicii preparare hrana in regim de catering pentru bolnavii internati in spital" - Descarca documentatie :
- Caiet de sarcini preparare hrana
- Clauze contractuale
- Fisa de date
- Formulare

*ANUNT*
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRASOV ORGANIZEAZA IN DATA DE 27 MARTIE 2012 ORA 10 LA SEDIUL ACESTUIA LICITATIE DESCHISA PRIVIND „ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE CATERING” CONFORM PREVEDERILOR  OUG 34/2006 ART.16 ALIN(1) SI ANEXA 2B, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.
- Descarca anunt organizare licitatie
- Raspuns sindicat privind externalizarea serviciilor
- Caiet de sarcini si documentatie licitatie